Χωρίς όφελος η απονεύρωση των νεφρικών αρτηριών σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση
Απροσδόκητα τα αποτελέσματα της μελέτης SYMPLICITY HTN-3

Η απονεύρωση των νεφρικών αρτηριών δεν ήταν αποτελεσματική στην μείωση της αρτηριακής πίεσης συγκρινόμενη με εικονική επέμβαση (sham procedure) στα πλαίσια της τυχαιοποιημένης μελέτης  SYMPLICITY HTN-3, όπως ανακοινώθηκε σε έκτακτο δελτίο τύπου της εταιρείας Medtronic.

Τα πλήρη αποτελέσματα θα είναι γνωστά μετά από σχετική επεξεργασία και αναμένεται να ανακοινωθούν στις εργασίες του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολόγων (ACC, Μάρτιος 2014). Θεωρήθηκε όμως σκόπιμο να ανακοινωθεί το αναπάντεχο αρνητικό αποτέλεσμα της μελέτης, το οποίο μάλιστα οδηγεί τόσο σε ματαίωση εν εξελίξει κλινικών μελετών όσο και σε σύσταση επιτροπής ειδικών, η οποία θα αποφανθεί σχετικά με το μέλλον της τεχνικής.

Η μελέτη ανέτρεψε προηγούμενες, με σημαντικότερη την SYMPLICITY HTN-2, που τυχαιοποίησε 190 υπερτασικούς ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση (συστολική ΑΠ>160mmHg υπό αντιυπερτασική αγωγή με 3 τουλάχιστον φάρμακα) και ανέδειξε σημαντικό όφελος στην μείωση της ΑΠ έξι μήνες μετά (τουλάχιστον 10mmHg στο 84% των ασθενών). Η SYMPLICITY HTN-3 τυχαιοποίησε μεγαλύτεροα αριθμό ασθενών με ανθεκτική υπέρταση (535 ασθενείς από 87 κέντρα) και, κυρίως, οι ασθενείς στην ομάδα ελέγχου υπεβλήθησαν σε εικονική επέμβαση. Υποθέτουμε πως αυτή η καίρια διαφορά, υποβολή σε εικονική επέμβαση, υπήρξε ακθοριστική για το αποτέλεσμα. Όπως σχολίασε ο George Bakris, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και κύριος ερευνητής στην μελέτη, η SYMPLICITY HTN-3 ήταν η πρώτη σχετική μελέτη όπου η σύγκριση έγινε με εικονική επέμβαση.