Συνοψίζοντας τις σημαντικότερες ανακοινώσεις του Συνεδρίου της American Heart Association

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα στρογγυλό τραπέζι σχετικά με τα σημαντικότερα μηνύματα από το τελευταίο συνέδριο της AHA στο theheart.org