Πολύτιμες πληροφορίες χάρις στην τεχνολογία: συνδυασμός φορητού υπερηχογράφου και μέσων δικτύωσης

Ένας φορητός ηχωκαρδιογράφος μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες ακόμα και στα χέρια μη ειδικού, όταν καθοδηγείται από ειδικό καρδιολόγο, μέσω διαδικτυακής σύνδεσης.

Τρεις διαφορετικοί χειριστές ενός φορητού μηχανήματος, που καταγράφει ηχωκαρδιογράφημα (triplex καρδιάς) μπόρεσαν να καταγράψουν βασικές μετρήσεις των καρδιακών κοιλοτήτων (διαστάσεις και πιέσεις), οι οποίες μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμες στην διάγνωση επείγοντος καρδιολογικού προβλήματος. Το μηχάνημα είχε συνδεθεί σε “έξυπνο” κινητό τηλέφωνο, ενώ οι χειριστές καθοδηγούνταν από έμπειρους καρδιολόγους. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων δεν απέκλιναν σημαντικά από τις μετρήσεις των έμπειρων χειριστών, οι οποίες ακολούθησαν.

Η μικρή αυτή μελέτη, που δημοσιεύθηκε σε ιατρικό περιοδικό (Emerg Med Int), έγινε στην δυτική ακτή των Η.Π.Α., αλλά η προσδοκία είναι να μεταφερθεί ως πρακτική σε χώρες, όπου οι ιατρικές υποδομές και οι έμπειροι ιατροί σπανίζουν.