Μην ξεχάσετε να σταματήσετε το Plavix!

Η οργάνωση πολιτών Public Citizen, η οποία δραστηριοποιείται σε θέματα δικαιωμάτων των πολιτιών στις Η.Π.Α. ανακινεί ένα σημαντικό ζήτημα: την παρατεταμένη χορήγηση κλοπιδογρέλης σε ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε επέμβαση καρδιάς με κάποιο από τα stent που απελευθερώνουν φάρμακο.

Η κλοπιδογρέλη (Plavix, Iscover οι συχνότερες εμπορικές ονομασίες) είναι φάρμακο με δράση παρόμοια με αυτήν της ασπιρίνης και προστίθεται στην αγωγή ασθενών για τους πρώτους 3-6 μήνες μετά από επέμβαση καρδιάς. Στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας δημοσιεύθηκαν δεδομένα από μελέτες, που θορύβησαν την καρδιολογική κοινότητα όσον αφορά στην πιθανότητα θρόμβωσης των stent που απελευθερώνουν φάρμακο (drug-eluting stents, DES) αρκετούς ή και πολλούς μήνες μετά την τοποθέτηση τους. Ο φόβος ενδεχόμενης θρόμβωσης οδήγησε την πλειοψηφία των καρδιολόγων να συνιστούν παρατεταμένη χορήγηση της κλοπιδογρέλης, μαζί με ασπιρίνη, χωρίς πρακτικώς να έχει καθοριστεί ο συνιστώμενος χρόνος διακοπής του φαρμάκου.

Σήμερα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πως το ενδεχόμενο θρόμβωσης των stent με φάρμακο είναι περιορισμένο και δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την συνέχιση της διπλής αγωγής, με προσθήκη δηλαδή κλοπιδογρέλης εκτός από την ασπιρίνη (την οποία οι ασθενείς με στεφανιαία νόσο λαμβάνουν ισοβίως). Είναι επίσης γνωστό πως η θρόμβωση περιορίζεται ακόμα περισσότερο μετά από τοποθέτηση των stent νεώτερης γεννεάς, που απελευθερώνουν φάρμακο. Παρ’ όλα αυτά φαίνεται πως συνεχίζεται η παρατεταμένη χορήγηση διπλής αγωγής μετά από τοποθέτηση stent στην πλειοψηφία των στεφανιαίων ασθενών και όχι σε συγκεκριμένους ασθενείς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπου πιθανώς να είναι δικαιολογημένη.

Εδώ παρεμβαίνει η οργάνωση Public Citizen, η οποία ζητά από την αρμόδια επιτροπή των Η.Π.Α. να συμπεριληφθεί στις οδηγίες της κλοπιδογρέλης τόσο η πληροφόρηση για την ετήσια επίπτωση μειζόνων αιμορραγιών σε συγχορήγηση με ασπιρίνη, όσο και το γεγονός πως η χορήγηση της πέραν των 6 μηνών μετά την τοποθέτηση stent δεν ωφελεί τον ασθενή.