Λιγότερο επικίνδυνες οι αιμορραγικές επιπλοκές της δαβιγατράνης
Σύγκριση με τις επιπλοκές της βαρφαρίνης σε μεταανάλυση

Οι αιμορραγικές επιπλοκές της δαβιγατράνης (Pradaxa) τείνουν να είναι λιγότερο επικίνδυνες συγκριτικά με τις επιπλοκές στην βαρφαρίνη, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύεται στο περιοδικό Circulation.

Πρόκειται για μεταανάλυση 5 διαφορετικών τυχαιποιημένων μελετών σύγκρισης δαβιγατράνης και βαρφαρίνης σε ασθενείς με φλεβική θρόμβωση (RECOVER, RECOVER II, REMEDY, RESONATE) και κολπική μαρμαρυγή (RE-LY). Από τους 27.419 ασθενείς υπό αντιπηκτική αγωγή 1.034 εμφάνισαν μείζονες αιμορραγικές επιπλοκές (1.121 επεισόδια κατά τους 6-36 μήνες θεραπείας).

Ασθενείς υπό δαβιγατράνη με αιμορραγική επιπλοκή ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία από όσους εμφάνισαν επιπλοκή στην βαρφαρίνη, με μειωμένη κάθαρση κρεατινίνης και συχνότερη χρήση αντιαιμοπεταλιακών και μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Η θνητότητα ήταν μικρότερη σε επιπλοκές της δαβιγατράνης (9,1%) συγκριτικά με την αντίστοιχη σε επιπλοκές της βαρφαρίνης (13,0%, Σχετικός Κίνδυνος: 0,68, 95% διαστήματα αξιοπιστίας: 0,46-1,01, p=0,057). Ο Σχετικός Κίνδυνος ήταν 0,66 μετά από συνυπολογισμό  ηλικίας, βάρους, κάθαρσης κρεατινίνης και ενδεχόμενης θεραπείας με αντιαιμοπεταλιακά/αντιφλεγμονώδη, και πάλι στα όρια της στατιστικής σημαντικότητας (95% διαστήματα αξιοπιστίας: 0,44-1,0, p=0,051).

Ασθενείς υπό δαβιγατράνη χρειάστηκαν συχνότερα μετάγγιση αίματος συγκριτικά με ασθενείς υπό βαρφαρίνη (61% αντί 42%, p<0,001), αλλά παρέμειναν λιγότερο σε μονάδες εντατικής θεραπείας (1,6 αντί 2,7 νύχτες κατά μέσον όρο, p=0,01). Οι χειρότερες επιπλοκές στην δαβιγατράνη ήταν συχνότερα αιμορραγίες πεπτικού ενώ στην βαρφαρίνη εγκεφαλικές αιμορραγίες.