Το ηλεκτρονικό τσιγάρο στην υπηρεσία της διακοπής του καπνίσματος
Εφάμιλλα αποτελέσματα με τα επιθέματα νικοτίνης

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει τουλάχιστον εφάμιλλα αποτελέσματα με τα επιθέματα (“patch”) νικοτίνης στην επιτυχή διακοπή του καπνίσματος, σύμφωνα με μελέτη, που δημοσιεύεται στο Lancet.Η μελέτη τυχαιοποίησε 657 καπνιστές, οι οποίοι συμμετείχαν σε πρόγραμμα διακοπής του καπνίσματος, σε 3 ομάδες: όσους έβαζαν επιθέματα νικοτίνης των 21mg, ένα ημερησίως, όσους χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικό τσιγάρο νικοτίνης των 16mg, αναλόγως των αναγκών τους, και μία ομάδα που χρησιμοποιούσε εικονικό ηλεκτρονικό τσιγάρο (χωρίς περιεκτικότητα σε νικοτίνη). Οι συμμετέχοντες άρχισαν να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό τσιγάρο ή το επίθεμα μία εβδομάδα πριν διακόψουν το κάπνισμα και για τις 4 πρώτες εβδομάδες της προσπάθειας τους. Η επιτυχής διακοπή αξιολογήθηκε 6 μήνες μετά την έναρξη της προσπάθειας, με χρησιμοποίηση βιοχημικής επιβεβαίωσης της αποχής (μέτρηση εκπνεόμενου μονοξειδίου του άνθρακα).

Τα ποσοστά αποχής ήταν χαμηλά, κατά τι υψηλότερα στην ομάδα του ηλεκτρονικού τσιγάρου (7,3%) συγκριτικά με τα επιθέματα νικοτίνης (5,8%) και με το εικονικό ηλεκτρονικό τσιγάρο (4,1%), χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο εκπλήρωσε την συνθήκη ισοδυναμίας (“non inferiority”) συγκρινόμενο με τα επιθέματα νικοτίνης.

Η μελέτη αποτελεί την πρώτη καλή απόδειξη χρησιμότητας του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Παραμένουν οι προβληματισμοί όσον αφορά στην καταγραφή των διαφορετικών εισπνεόμενων ουσιών από τους διάφορους σχετικούς τύπους ηλεκτρονικών τσιγάρων και στην ενδεχόμενη αρνητική επίδραση τους. Ένα επιπλέον ζήτημα στο θέμα της διακοπής του καπνίσματος είναι κατά πόσον τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού τσιγάρου διαρκούν πέραν του εξαμήνου και ποιο ποσοστό καπνιστών τελικώς άντικαθιστά το σύνηθες με το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Στην συγκεκριμένη μελέτη πάντως 2 στους 3 καπνιστές, οι οποίοι διέκοψαν το κάπνισμα, δεν χρησιμοποιούσαν ούτε ηλεκτρονικό τσιγάρο στους 6 μήνες.