Η λοσαρτάνη επιβραδύνει τον ρυθμό διάτασης της αορτής στο σύνδρομο Marfan

Προσθήκη λοσαρτάνης στην αγωγή με β-αναστολέα φαίνεται πως μειώνει τον ρυθμό διάτασης της αορτής ασθενών με σύνδρομο Marfan, σύμφωνα με κλινική μελέτη, η οποία παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 41 έτη, με το 1/4 περίπου να έχουν ήδη υποβληθεί σε αντικατάσταση της ανιούσης αορτής. Το 73% ελάμβανε αγωγή με β-αναστολέα.

Οι 113 ασθενείς που έλαβαν λοσαρτάνη εμφάνισαν μικρότερη διάταση σε έλεγχο με μαγνητική τομογραφία 3 έτη μετά την είσοδο στην μελέτη συγκριτικά με τους 105 ασθενείς, που ελάμβαναν εικονικό φάρμακο (0,77 χιλιοστά συγκρινόμενη με 1,35 χιλιοστά, p=0,014). Χαρακτηριστικά οι μισοί περίπου από τους ασθενείς υπό λοσαρτάνη δεν εμφάνισαν ανιχνεύσιμη διάταση της ανιούσας αορτής στην τριετία συγκριτικά με 31% των ασθενών, που έλαβαν εικονικό φάρμακο (p=0,022).

Ο σχεδιασμός της μελέτης δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την προέλευση της ευεργετικής δράσης της λοσαρτάνης, αν δηλαδή ωφείλεται σε ιδιότητες της ουσίας ή είναι απλώς επακόλουθο μεγαλύτερης μείωσης της αρτηριακής πίεσης.