Επιζήμια η αντικατάσταση της βαρφαρίνης από δαβιγατράνη σε ασθενείς με προσθετική βαλβίδα
Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της μελέτης RE-ALIGN

Οι ασθενείς με μηχανική βαλβίδα κινδυνεύουν περισσότερο από θρομβοεμβολικά επεισόδια αλλά και από αιμορραγικές επιπλοκές, αντικαθιστώντας την κλασική αντιπηκτική αγωγή με δαβιγατράνη (New Engl J Med).

Η μελέτη διεκόπη πρόωρα, έχοντας συμπεριλάβει μόλις 252 ασθενείς, οι οποίοι ανήκαν σε δύο ομάδες: όσους είχαν τοποθετήσει πρόσφατα, κατά τις προηγούμενες 7 ημέρες, μηχανική βαλβίδα και εκείνους με παλαιότερη τοποθέτηση (τουλάχιςτον πριν από 3 μήνες). Όλοι οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν είτε σε λήψη βαρφαρίνης (INR: 2-3 η 2,5-3,5 αναλόγως της θέσης της μηχανικής βαλβίδας) είτε σε χορήγηση δαβιγατράνης. Η δόση της τελευταίας έλαβε υπ’ όψιν και τη νεφρική λειτουργία κάθε ασθενούς, με αποτέλεσμα δοσολογίες 150, 220 ή και 300mg δις ημερησίως.

Εννέα ασθενείς υπό δαβιγατράνη παρουσίασαν εγκεφαλικό επεισόδιο (5%) και 7 (4%) μείζονα αιμορραγία (σε όλες τις περιπτώσεις αιμορραγική περικαρδίτιδα). Η ομάδα υπό βαρφαρίνη δεν παρουσίασε θρομβοεμβολικά επεισόδια, ενώ η επίπτωση μείζονος αιμορραγίας ήταν 2%. Ένας στους τρεις ασθενείς υπό δαβιγατράνη χρειάστηκε αναπροσαρμογή της δόσης ή διακοπή του φαρμάκου στα πλαίσια της μελέτης.