Σταματείστε την παρατεταμένη διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή μετά από DES!
Πίεση πολιτών στις Η.Π.Α. για την ανατροπή της παρατεταμένης χορήγησης κλοπιδογρέλης σε όλους τους ασθενείς που αντιμετωπίζονται με DES

Μία οργάνωση που δραστηριοποιείται στα πλαίσια των κινήσεων για τα δικαιώματα των πολιτών στις Η.Π.Α. (Public Citizen) απηύθυνε δημόσια έκκληση στην αρμόδια Επιτροπή (FDA) σχετικά με την παρατεταμένη συνταγογράφηση κλοπιδογρέλης (Plavix) μετά από εμφύτευση φαρμακοεκλύοντος stent (Drug-eluting stent, DES).Στην σχετική επιστολή, η οποία αναρτήθηκε στον ιστότοπο της οργάνωσης, καλείται η FDA να συμπεριλάβει στις προειδοποιήσεις του φαρμάκου την επισήμανση πως χρήση του για 12 ή περισσότερους μήνες δεν έχει αποδείξει οφέλη, ενώ ο αιμορραγικός κίνδυνος είναι διαρκής καθ’ όσον χρόνο λαμβάνεται η διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή.

Η ανυπαρξία δεδομένων που να στηρίζουν την παρατεταμένη χορήγηση διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής μετά από εμφύτευση DES είναι διαχρονική, αλλά πλέον υπάρχουν κλινικές μελέτες (όπως η PRODIGY, όπου παράταση της διπλής αγωγής πέραν του εξαμήνου δεν μείωσε εμφράγματα/εγκεφαλικά) που αμφισβητούν μία εμπειρική τακτική, η οποία συνοψίζεται στην λαική ρήση: “ο φόβος φυλάει τα έρημα”. Μία ευφυέστερη προσέγγιση θα χρησιμοποιούσε μακροχρόνια διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπου η πιθανότητα θρομβώσεως είναι υψηλή, μέχρις ότου έχουμε πλήρες ξεκαθάρισμα του θέματος, όπως ελπίζουμε, από την μελέτη DAPT.