Επαρκής ύπνος μειώνει τα καρδιαγγειακά επεισόδια
Λιγότερες απώλειες από εμφράγματα και εγκεφαλικά σε όσους κοιμούνται 7 ώρες τουλάχιστον

Ύπνος για εφτά με οκτώ ώρες φαίνεται πως μεταφράζεται σε λιγότερα εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια, σύμφωνα με μελέτη σε Ολλανδούς πολίτες, η οποία δημοσιεύθηκε σε περιοδικό της Ευρωπαικής Ένωσης Καρδιολόγων.

Η σημασία του επαρκούς ύπνου είχε διαπιστωθεί και παλαιότερα, αλλά η συγκεκριμένη μελέτη απέδειξε την αξία της ανεξαρτήτως της παρουσίας άλλων ωφέλιμων πρακτικών: της άσκησης, της μεσογειακής δίαιτας, της αποφυγής καπνίσματος και της μέτριας κατανάλωσης οινοπνεύματος.

Η μελέτη MORGEN παρακολούθησε περισσότερους από 6.500 άνδρες και σχεδόν 7.000 γυναίκες από 20 έως 65 ετών για 14 έτη (κατά μέσον όρο) και διαπίστωσε πως ύπνος 7 ωρών τουλάχιστον μείωσε στο μισό σχεδόν (43% μείωση) τις απώλειες από έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η εξακρίβωση των ωρών του ύπνου, όπως και η αποχή από το κάπνισμα, η άσκηση, η μεσογειακή δίαιτα και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ εξακριβώθηκαν σε σχετικά ερωτηματολόγια, στα οποία απάντησαν οι (υγιείς) Ολλανδοί πολίτες, που προθυμοποιήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτήν την μακρόχρονη μελέτη παρακολούθησης.