Χάπι ω3 λιπαρών δεν μειώνει την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα
Τα αποτελέσματα 5ετούς παρακολούθησης σε πληθυσμό υψηλού κινδύνου δεν αναδεικνύουν κανένα όφελος

Απογοητευτικά είναι τα αποτελέσματα τυχαιοποιημένης μελέτης που επεδίωξε να αποδείξει την μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου χάρις στην καθημερινή λήψη 1 γραμμαρίου ω3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων από ασθενείς υψηλού κινδύνου (N Engl J med, 9 Μαίου 2013).

Πρόκειται για την μεγαλύτερη σχετική κλινική μελέτη σε 12.513 ασθενείς με πολλαπλούς προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου (40% των οποίων ελάμβαναν παράλληλα αγωγή με στατίνη), οι οποίοι έλαβαν είτε τα ω3 πολυακόρεστα είτε εικονικό φάρμακο. Στα 5 έτη κλινικής παρακολούθησης οι καμπύλες εμφάνισης του πρωτογενούς καταληκτικού σημείου (θάνατος ή νοσηλεία σε νοσοκομείο σχετική με έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο) ήταν ταυτόσημες στις δύο ομάδες (11,7% σε όσους ελάμβαναν φάρμακο και 11,9% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου).

Ο μεγάλος αριθμός ασθενών υψηλού κινδύνου, ο ικανός χρόνος παρακολούθησης και η υψηλή δόση (ταυτόσημη με την δόση στην μελέτη GISSI, η οποία κατέγραψε το όφελος των ω3 σε ασθενείς μετά από έμφραγμα) αφήνουν πολύ μικρά περιθώρια στην πρακτική συνταγογράφησης των σκευασμάτων ω3 λιπαρών οξέων στην πρωτογενή πρόληψη.