Η ριβαροξαμπάνη πήρε έγκριση ως πρόσθετη θεραπεία μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο
Μετά τα αποτελέσματα της ATLAS ACS 2 TIMI 51

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την χρησιμοποίηση 2,5mg ριβαροξαμπάνης δις ημερησίως (Xarelto, Bayer) για την δευτερογενή πρόληψη ασθενών με οξύ στεφανιαίο επεισόδιο και αύξηση των δεικτών μυοκαρδιακής νέκρωσης.

Έγινε έτσι αποδεκτή σχετική πρόταση της Ευρωπαικής Εταιρείας Φαρμάκων (European Medicines Agency, EMA) προς την Επιτροπή, η οποία βασίστηκε στα αποτελέσματα της μελέτης ATLAS ACS 2 TIMI 51.