Ποια είναι η διάγνωση από αυτό το ΗΚΓμα;

Ηλεκτροκαρδιογράφημα ασθενούς με οξύ στεφανιαίο επεισόδιο, όπως αναρτήθηκε στον ιστότοπο theheart.org. Καλείσθε να επιλέξετε ανάμεσα σε: (α) Έμφραγμα οπισθίου τοιχώματος ή (β) εκτεταμένη υπενδοκάρδιο ισχαιμία από στένωση του Στελέχους.

Μπορείτε να συμμετέχετε επιλέγοντας μία εκ των δύο διαγνώσεων και να δείτε την σωστή απάντηση ενεργοποιειώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο