Η σημασία της καθημερινής φυσικής δραστηριότητας

Η σημασία της φυσικής δραστηριότητας και πως μπορούμε εύκολα να την εντάξουμε στην καθημερινότητα μας στο ηχητικό μήνυμα.