Αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης και νόσος Alzheimer

Η συνύπαρξη αρτηριακής υπέρτασης με το αλληλόμορφο γονίδιο απολιποπρωτείνης Ε4 (apolipoprotein E ϵ4 allele) συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά εναπόθεσης αμυλοειδούς β στον φλοιό υγιών μεσήλικων ατόμων, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελέτης που δημοσιεύεται στο JAMA Neurology (18 Μαρτίου 2013).

Πρόκειται για εξέταση 118 υγιών ατόμων ηλικίας από 47 έως 89 ετών τόσο ως προς την παρουσία του αλληλόμορφου γονιδίου, που έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη νόσου Alzheimer, όσο και με PET (positron emission tomography) για την ανίχνευση εναπόθεσης αμυλοειδούς β στον εγκέφαλο.

Διαπιστώθηκε πως όσοι είχαν αρτηριακή υπέρταση και τουλάχιστον 1 αλληλόμορφο γονίδιο παρουσίαζαν σημαντικά αυξημένη εναπόθεση αμυλοειδούς β στον εγκεφαλικό φλοιό συγκρινόμενοι με όσους δεν ικανοποιούσαν τις δύο αυτές συνθήκες.

Με δεδομένη την συσχέτιση της εναπόθεσης αμυλοειδούς με την εμφάνιση νόσου Alzheimer, θεωρείται εξαιρετικά πιθανή η επιβράδυνση της νόσου με την αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης.