Το Συνέδριο ACC 2013

Μία διαφωτιστική συζήτηση σχετική με τις σημαντικότερες ανακοινώσεις στο Συνέδριο του American College of Cardiology (San Francisco Μάρτιος 2013).

Ενεργοποιείστε τον σχετικό σύνδεσμο από τον ιστότοπο www.theheart.org