Η ψηφιακή εποχή της ιατρικής

Πως οι δυνατότητες της ψηφιακής εποχής και οι εξελίξεις της γεννετικής αλλάζουν την εικόνα της παροχής ιατρικών υπηρεσιών σήμερα και στο άμεσο μέλλον;

Η στάση και οι απόψεις ενός πρωτοπόρου οραματιστή στον τομέα, του καρδιολόγου και γεννετιστή Eric Topol στον ιστότοπο του NBC News