Το μπαιπάς υπερτερεί της αγγειοπλαστικής με φαρμακοεκλύοντα stent σε ασθενείς με πολυαγγειακή νόσο και σακχαρώδη διαβήτη
Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης FREEDOM

Η επιλογή της χειρουργικής επέμβασης σε διαβητικούς ασθενείς με πολυαγγειακή νόσο οδηγεί σε λιγότερα εμφράγματα και θανάτους συγκρινόμενη με την αγγειοπλαστική με χρήση φαρμακοεκλυόντων stent. Αυτό είναι το συμπέρασμα της μελέτης FREEDOM, η οποία δημοσιεύεται στο N Engl J Med  Η μελέτη αφορά 1.900 διαβητικούς ασθενείς με πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο με μέσο χρόνο παρακολούθησης 3,8 έτη οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με μπαιπάς ή με εμφύτευση φαρμακοεκλύοντος stent πρώτης γεννεάς (Cypher και Taxus stent). Όσοι ασθενείς χειρουργήθηκαν παρουσίασαν σημαντικά λιγότερη επίπτωση εμφράγματος (6% συγκριτικά με 13,9% μετά από αγγειοπλαστική) και η ολική θνητότητα (all cause mortality) ήταν επίσης μικρότερη (10,9% μετά από μπαιπάς αντί 16,3% μετά από αγγειοπλαστική, p=0,049). Μοναδική διαφορά υπέρ της αγγειοπλαστικής ήταν η επίπτωση εγκεφαλικού επεισοδίου (2,4% μετά απο αγγειοπλαστική αντί 5,2% μετά το χειρουργείο, p=0,03). H υπεροχή του χειρουργείου ήταν αδιαμφισβήτητη όσον αφορά στο πρωτογενές καταληκτικό σημείο της μελέτης, την επίπτωση θανάτου ή μη θανατηφόρου εμφράγματος ή εγκεφαλικού: 26,6% μετά από αγγειοπλαστική και 18,7% μετά από χειρουργείο, διαφορά όχι μόνο στατιστικά σημαντική αλλά και κλινικώς σημαντικότατη.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός πως δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση του αποτελέσματος ανάλογα με την πολυπλοκότητα των στεφανιαίων βλαβών, όπως στην μελέτη SYNTAX, παρόλο που δεν μπορεί να αποκλειστεί να μην αναδείχθηκε λόγω μικρού αριθμού ανά υποομάδα SYNTAX Score (χαμηλό, <22 σε 35% των ασθενών περίπου, μέσο, 23-32 σε περίπου 45% των ασθενών και υψηλό, >32 σε περίπου 20% των ασθενών).