Δαβιγατράνη (Pradaxa): να μην χρησιμοποιείται σε ασθενείς με προσθετικές βαλβίδες.

Η δαβιγατράνη οδηγεί σε αύξηση εμφραγμάτων, εγκεφαλικών επεισοδίων και θρομβωτικών επεισοδίων των μηχανικών βαλβίδων συγκρινόμενη με την βαρφαρίνη. Τα δεδομένα οδήγησαν την FDA (Food and Drug Administration) των Η.Π.Α. να εκδόσει σχετική οδηγία, ώστε να αποκλειστεί η χρήση του φαρμάκου σε ασθενείς με μηχανικές προσθετικές βαλβίδες υπέρ της κλασικής αγωγής με κουμαρινικά αντιπηκτικά.

Η αρνητική επίδραση της δαβιγατράνης εξηγεί την πρόωρη διακοπή της κλινικής μελέτης RE-ALIGN έναν περίπου χρόνο μετά την έναρξη της, ενώ αρχικώς προβλεπόταν να συμπεριλάβει 370 ασθενείς με μηχανικές προσθετικές βαλβίδες, συγκρίνοντας την χορήγηση δαβιγατράνης με την καθιερωμένη αντιπηκτική αγωγή.