Το τσιγάρο επιβραδύνει το μυαλό

Δεν προκαλούν έκπληξη στους ειδικούς τα συμπεράσματα μεγάλης μελέτης που δημοσιέυεται στο περιοδικό Age and Ageing, που ενοχοποιούν το κάπνισμα ως τον κυριότερο παράγοντα που επιβραδύνει τις νοητικές λειτουργίεας μετά την ηλικία των 50 ετών.

Πρόκειται για παρακολούθηση 8.780 ατόμων με ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών και αξιολόγηση για διαφορετικές νοητικές λειτουργίες, όπως μνήμη, δυνατότητα εκμάθησης και γρήγορη ανάκληση γνωστών δεδομένων. Καταγράφηκαν όλοι οι παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην υγεία καρδιάς και αγγείων και αξιολογήθηκαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα σε χρονικό ορίζοντα 8 ετών.

Το κάπνισμα μείωνε όλες τις διαφορετικές νοητικές λειτουργίες, που αξιολογήθηκαν και ήταν ο σημαντικότερος από όλους τους γνωστούς παράγοντες (η υψηλή πίεση και η παχυσαρκία ηταν άλλοι δύο) που συντελούσε σε διανοητική έκπτωση.