Περιφερική αγγειοπάθεια: Η άσκηση έχει αποτελέσματα εφάμιλλα της επέμβασης

Μία μελέτη που ανακοινώθηκε στο Συνέδριο της AHA (American Heart Association, Λος Άντζελες, 4 Νοεμβρίου 2012) αναδεικνύει την εντυπωσιακή ωφέλεια της άσκησης σε ασθενείς με περιφερική αγγειοπάθεια. Στην τυχαιοποιημένη μελέτη συγκρίθηκε η εφαρμογή βαδίσματος σε κυλιόμενο τάπητα για 30 λεπτά δις εβδομαδιαίως με την επέμβαση επαναιμάτωσης σε πάσχοντες με διαλείπουσα χωλότητα.Η μελέτη παρουσιάστηκε από τον Δρα Farzin Fakhry, ερευμητή του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Erasmus (Ολλανδία) και αφορούσε 150 ασθενείς (75 ανά ομάδα). Αξιολογήθηκε η μέγιστη απόσταση που μπορούσαν να διανύσουν οι ασθενείς, ο δείκτης βραχίονος/αστραγάλου (ankle-brachial index), τα συμβάματα και η αναφερόμενη ποιότητα ζωής σε παρακολούθηση ενός και επτά ετών και διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο παρεμβάσεων. Όπως είναι, βέβαια, αναμενόμενο υπήρχε διαφορά στην επίπτωση νέας επέμβασης (σε 32 ασθενείς στην ομάδα της άσκησης συγκριτικά με  17 σε όσους υπογλήθηκαν σε επέμβαση, p=0.01).

Εντύπωση προκαλεί η επιμονή του ευεργετικού αποτελέσματος του προγράμματος άσκησης έως και επτά έτη μετά την εφαρμογή του. Η συζήτηση στο συνέδριο με αφορμή την μελέτη περιστράφηκε γύρω από το ενδεχόμενο πολλαπλάσιο όφελος της παρέμβασης και με τους δύο τρόπους (βάδισμα σε κυλιόμενο τάπητα και επέμβαση επαναιμάτωσης).