Η ανεργία αυξάνει τον κίνδυνο εμφράγματος

Σε μεγάλη μελέτη παρακολούθησης περισσότερων από 10.000 ανθρώπων για πολλά χρόνια, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α. και δημοσιεύεται σε ένα από τα εγκυρότερα ιατρικά περιοδικά (Archives of Internal Medicine – on line, ahead of print) αποδεικνύεται επιστημονικά αυτό που υπεδείκνυε ο κοινός νους: ανεργία και εργασιακή ανασφάλεια αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης εμφράγματος.Η μελέτη επικεντρώθηκε σε κοινωνικές ομάδες με υψηλά ποσοστά ενεργίας και συχνή ανάγκη εύρεσης νέας εργασίας. Χαρακτηριστικά 1 στους 7 συμμετέχοντες ήταν άνεργος κατά την είσοδο του στην μελέτη το 1992 (πολλαπλάσιο του μέσου όρου ανεργίας στις Η.Π.Α. το ίδιο έτος), με την πλειοψηφία να απολύεται μία τουλάχιστον φορά στην διάρκεια της παρακολούθησης (από το 1992 έως το 2010).

Οι άνεργοι παρουσίαζαν κατά 35% αυξημένο κίνδυνο να πάθουν έμφραγμα, κυρίως τον πρώτο χρόνο της ανεργίας. Ο κίνδυνος εμφράγματος αυξανόταν παράλληλα με την εργασιακή ανασφάλεια: από 22% σε ανθρώπους που έχασαν την δουλειά τους μία φορά έως 63% για όσους έχασαν 4 φορές την δουλειά τους στην διάρκεια της παρακολούθησης (1992-2010).