Έλεγχος νεαρών συγγενών ανθρώπων που χάνονται αιφνιδίως!

Οι συγγενείς πρώτου βαθμού ανθρώπων που χάθηκαν αιφνίδια από ανακοπή καρδιάς εμφανίζουν συχνότερα στεφανιαία νόσο, δηλαδή τη νόσο των στεφανιαίων αρτηριών της καρδιάς, που μπορεί να οδηγήσει σε έμφραγμα. Αυτό είναι το συμπέρασμα μεγάλης μελέτης παρακολούθησης από την Δανία, στην οποία παρακολουθήθηκαν 3.073 συγγενείς (πρώτου και δεύτερου βαθμού) προσώπων που χάθηκαν από ανακοπή. Κατά την διάρκεια των 11 ετών παρακολούθησης των συγγενών των εκλιπόντων παρουσιάστηκε στεφανιαία νόσος κατά 33% περισσότερο από τον μέσο όρο στον υπόλοιπο πληθυσμό. Ειδικά σε συγγενείς πρώτου βαθμού με ηλικία μικρότερη των 35 ετών η πιθανότητα υπετριπλασιαζόταν (αύξηση 200% του κινδύνου).

Η μελέτη υποδεικνύει την διερεύνηση νεαρών συγγενών πρώτου βαθμού ανθρώπων που χάθηκαν αιφνίδια για τυχόν ύπαρξη στεφανιαίας νόσου.