Η ασπιρίνη στην πρωτοβάθμια πρόληψη
Εμπεριστατωμένες οδηγίες του ACCP για κάθε τύπο αντιθρομβωτικής και αντιαιμοπεταλιακής αγωγής

Ψήφο υπέρ της αξίας της ασπιρίνης σε υγιείς ενήλικες άνω των 50 ετών παρέχουν οι οδηγίες αντιθρομβωτικής θεραπείας που εξέδωσε το ACCP (American College of Chest Physicians), αναλυτική παρουσίαση των οποίων περιλαμβάνεται σε ειδικό τεύχος/αφιέρωμα του περιοδικού Chest (Φευρουάριος 2012). Η ακριβής διατύπωση προκρίνει την χορήγηση ασπιρίνης στην πρωτοβάθμια πρόληψη σε ενήλικες μέσου και υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, μετά από συνεκτίμηση ενδεχόμενου κινδύνου αιμορραγίας, ενώ αφήνει μέρος της απόφασης στους ίδιους, αφού ενημερωθούν για τα υπέρ και κατά της επιλογής από τον γιατρό τους (“People who are averse to taking medication over a prolonged time period for very small benefits will be disinclined to use aspirin for primary prophylaxis. Individuals who value preventing an MI substantially higher than avoiding a GI bleed will be, if they are in the moderate or high cardiovascular risk group, more likely to choose aspirin.”).

Πρόκειται για μια “υπό συνθήκες” αποδοχή της θέσης της ασπιρίνης στην πρωτοβάθμια πρόληψη, η οποία συμβαδίζει με τα αποτελέσματα πρόσφατης μεταανάλυσης (Archives of Internal Medicine, ηλεκτρονική δημοσίευση 9 Ιανουαρίου 2012), που συμπεριέλαβε 9 διαφορετικές κλινικές μελέτες (ασπιρίνη έναντι εικονικού φαρμάκου) σε 100.000 υγιείς συμμετέχοντες. Η μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων κατά 10% συνοδεύτηκε από 30% αύξηση των αιμορραγιών.

Στις ίδιες οδηγίες προκρίνεται η χρήση δαβιγατράνης έναντι παλαιότερων αντιπηκτικών σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και CHADS2 score>1, οι οποίοι δεν έχουν νεφρική ανεπάρκεια.