Μεταβολές στις οδηγίες ασφάλειας για τις στατίνες
Η πρόσφατη απόφαση του FDA των Η.Π.Α.

Η αρμόδια επιτροπή της FDA (Food and Drug Administration) στις Η.Π.Α. μετέβαλε τις οδηγίες που αφορούν στην ασφάλεια χορήγησης στατινών, συμπεριλαμβάνοντας την διαπιστωμένη επιδείνωση του γλυκαιμικού προφίλ καθώς και τον επηρεασμό της μνήμης, που υποχωρεί με την διακοπή του φαρμάκου. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως δεν συστήνεται η περιοδική μέτρηση των ηπατικών ενζύμων σε όσους λαμβάνουν στατίνες, επειδή δεν φαίνεται να βοηθά στην πρόληψη της σπάνιας περίπτωσης σοβαρής τοξικότητας στο ήπαρ. Η σύσταση είναι μέτρηση ηπατικών ενζύμων πριν την έναρξη αγωγής με στατίνη και στη συνέχεια, μόνο όταν θεωρείται σκόπιμη με βάση την κλινική εικόνα.

Ειδικά όσον αφορά στην αύξηση των τιμών σακχάρου και της γλυκοσυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, η ανακοίνωση του FDA βασίζεται τόσο στα δεδομένα  της μελέτης JUPITER, στην οποία διαπιστώθηκε 27% αύξηση σακχαρώδους διαβήτη σε όσους ελάμβαναν ροσουβαστατίνη όσο και της PROVE-IT TIMI 22, όπου διαπιστώθηκε αύξηση των τιμών σακχάρου σε όσους ελάμβαναν υψηλές δόσεις ατορβαστατίνης.

Απαραίτητο συμπληρωματικό στοιχείο της ανακοίνωσης του FDΑ είναι η ξεκάθαρη δήλωση/διαπίστωση, ότι η ευεργετική επίδραση των στατινών στην καρδιαγγειακή θνητότητα υπερκεράζει τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται κατά την χρήση τους.