Η σεξουαλική δραστηριότητα των καρδιοπαθών
Δημοσιεύθηκαν σχετικές οδηγίες της American Heart Association

Η σεξουαλική δραστηριότητα ασθενών με στεφανιαία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδοπάθειες, αρρυθμίες, ασθενών που φέρουν βηματοδότη ή απινιδωτή, καθώς και πασχόντων από συγγενείς καρδιοπάθειες και υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια είναι το αντικείμενο σχετικών οδηγιών της American Heart Association,  που παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Circulation.

Είναι η πρώτη φορά που εκδίδονται σχετικές οδηγίες, στις οποίες επισημαίνεται η σημασία του άγχους και της κατάθλιψης στον επηρεασμό της σεξουαλικής δραστηριότητας των πασχόντων. Διαπιστώνεται ταυτόχρονα έλλειμα ενημέρωσης και υποστήριξης ασθενούς και σεξουαλικού συντρόφου, παρόλο που η υποβοήθηση για την διατήρηση ικανοποιητικής σεξουαλικής δραστηριότητας αποτελεί βασικό παράγοντα στην αντιμετώπιση του πάσχοντος.

Σημαντική είναι η διαπίστωση της ασφάλειας της σεξουαλικής δραστηριότητας στην μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών, αφού ο κίνδυνος πρόκλησης ενός στεφανιαίου επεισοδίου κατά την σεξουαλική πράξη, παρότι είναι υπαρκτός, είναι απειροελάχιστος και αντιπροσωπεύει πολύ μικρό μέρος του συνολικού σχετικού κινδύνου. Ως εξαιρέσεις αναφέρονται ασθενείς με ασταθή στηθάγχη, καθώς και ασθενείς με περιορισμό στις δραστηριότητες τους εξ’ αιτίας της σοβαρότητας των συμπτωμάτων τους, οπότε θεωρείται αυτονόητη η αποχή από την σεξουαλική πράξη, μέχρις ότου η κατάσταση τους βελτιωθεί από την κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση.

Υπάρχει ειδική αναφορά στην αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας και στην ασφάλεια της χορήγησης αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης, όπως η σινεφανδίλη (Viagra), σε ασθενείς που δεν λαμβάνουν νιτρώδη είτε σε μορφή παρατεταμένης δράσεως είτε σε υπογλώσσια δισκία. Γίνεται επίσης ειδική αναφορά στην ανάγκη να μην στερούνται οι καρδιοπαθείς φάρμακα που είτε αυξάνουν το προσδόκιμο επιβίωσης, είτε μπορούν να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα τους, εξ’ αιτίας προυπάρχοντος φόβου για ενδεχόμενο επηρεασμό της σεξουαλικής τους λειτουργίας.