Υψηλός κίνδυνος σε μεσήλικες με επιβαρυντικούς παράγοντες
Ως 30% η πιθανότητα εμφράγματος ή εγκεφαλικού

Άνδρες και γυναίκες στα 40 και κάτι (ή στα 50 και κάτι) έχουν ιδιαίτερα μεγάλη πιθανότητα να νοσήσουν από έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο στην διάρκεια της ζωής τους, αν υπάρχουν δύο τουλάχιστον από τους ονομαζόμενους παράγοντες κινδύνου, σύμφωνα με μία μελέτη που δημοσιεύεται στο New England Journal of Medicine (Cardiovascular Lifetime Risk Pooling Project, 26 Ιανουαρίου 2012).

Οι ερευνητές κατέγραψαν την παρουσία παραγόντων κινδύνου, συγκεκριμένα καπνίσματος, υψηλών τιμών χοληστερίνης, διαβήτη και υψηλών τιμών αρτηριακής πιέσεως σε ηλικία 45, 55, 65 και 75 σε όλους τους συμμετέχοντες (257.384 άτομα) και παρακολούθησαν πόσοι εμφάνισαν έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο στην διάρκεια της ζωής τους.

Ακόμα και η παρουσία ενός μόνο από τους παραπάνω παράγοντες κινδύνου αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα καρδιαγγειακού επεισοδίου. Η πιθανότητα αυτή είναι βέβαια πολύ μεγαλύτερη όταν αρθροίζονται οι επιβαρυντικοί παράγοντες. Για παράδειγμα ένας άνδρας 55 ετών χωρίς κανέναν επιβαρυντικό παράγοντα, δηλαδή ολική χοληστερίνη λιγότερο από 180 mg/dL, “μεγάλη”, συτολική πίεση μικρότερη από 120 mmHg (δηλαδή 12) και “μικρή” διαστολική πίεση μικρότερη από 80 mmHg (δηλαδή 8), που δεν καπνίζει και δεν πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη έχει λιγότερο από 5% πιθανότητα να πάθει έμφραγμα ή εγκεφαλικό (μία στις είκοσι), ενώ όταν έχει και τους τέσσερις παράγοντες η πιθανότητα είναι 30% (σχεδόν μία στις τρεις)! Αντίστοιχα, μια γυναίκα 55 ετών χωρίς κανέναν επιβαρυντικό παράγοντα έχει πιθανότητα περίπου 6% να πάθει έμφραγμα ή εγκεφαλικό, ενώ όταν έχει και τους τέσσερις επιβαρυντικούς παράγοντες που μελετήθηκαν, η πιθανότητα υπερβαίνει το 20% (μία στις πέντε).

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται σε πιθανότητες και, όπως αναφέρουμε αλλού, δεν υπάρχει εξασφάλιση ότι θα είμαστε καλά, ακόμα και αν φροντίσουμε να μην έχουμε κανέναν από τους επιβαρυντικούς παράγοντες.  Η πολύ μεγάλη αύξηση όμως της πιθανότητας για έμφραγμα και εγκεφαλικό είναι λογικό να μας οδηγήσει στην αποφυγή του καπνίσματος, στη ρύθμιση των επιπέδων πιέσεως και χοληστερίνης και στην διατήρηση ιδανικού σωματικού βάρους με τακτική φυσική δραστηριότητα, ώστε να αποφύγουμε την εμφάνιση διαβήτη.