Καρδιοπαθείς, μην φοβάστε το σεξ!
Σχετικές οδηγίες της Αμερικανικής Ένωσης Καρδιολόγων

Η σεξουαλική δρστηριότητα είναι ασφαλής για τους καρδιοπαθείς, οι οποίοι βρίσκονται υπό αγωγή και σε σταθερή κατάσταση σύμφωνα με εκτεταμένο κείμενο οδηγιών σχετικών με τη σεξουαλική δραστηριότητα που εξέδωσε η Αμερικανική Ένωση καρδιολόγων (American Heart Association). Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται πως τα φάρμακα που αντιμετωπίζουν τη στυτική δυσλειτουργία (αναστολείς του ενζύμου φωσφοδιεστεράση, όπως η σινεφανδίλη – Viagra) μπορούν να χορηγηθούν με ασφάλεια σε σταθερούς ασθενείς, εκτός εάν αυτοί λαμβάνουν νιτρώδη (φάρμακα που διαστέλλουν τις αρτηρίες και χορηγούνται συχνά στη στηθάγχη), οπότε απαγορεύεται η συγχορήγηση τους, επειδή μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη πτώση της αρτηριακής πιέσεως και στεφανιαίο επεισόδιο.

Στο κείμενο επισημαίνεται ότι η σεξουαλική επαφή συνδέεται με μια πολύ μικρή, απειροελάχιστη, αύξηση του κινδύνου ενός στεφανιαίου επεισοδίου (εμφράγματος), αποτελώντας τελικώς ένα πολύ μικρό μέρος από τον συνολικό, ετήσιο σχετικό κίνδυνο των ασθενών με στεφανιαία νόσο της καρδιάς. Οι μόνοι ασθενείς που πρέπει να απέχουν από την σεξουαλική πράξη εξ’ αιτίας σημαντικής αύξησης του σχετικού κινδύνου είναι όσοι πάσχουν από ασταθή, προεμφραγματική στηθάγχη, καθώς και καρδιοπαθείς ασθενείς με σοβαρό περιορισμό των δραστηριοτήτων τους από συμπτώματα στηθάγχης ή δύσπνοιας. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις θα πρέπει πρώτα να εκτιμηθεί η κατάσταση τους από τον θεράποντα καρδιολόγο και να βελτιωθεί με την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή πριν τους επιτραπεί η σεξουαλική δραστηριότητα.

Στο κείμενο επισημαίνεται το έλλειμα ενημέρωσης των καρδιοπαθών σε ζητήματα σχετικά με την σεξουαλική δραστηριότητα, με συχνή παρουσία φόβων, άγχους και κατάθλιψης και καλούνται οι θεράποντες ιατροί να συζητούν σχετικά ζητήματα τόσο με τον πάσχοντα ή την πάσχουσα όσο και με τον σεξουαλικό τους σύντροφο.