Το έμφραγμα

Έμφραγμα είναι η νέκρωση ενός τμήματος της καρδιάς από απότομη διακοπή της αιμάτωσης του εξ’ αιτίας της ξαφνικής, πλήρους έμφραξης της στεφανιαίας αρτηρίας, που του δίνει αίμα.

Το έμφραγμα μπορεί να παραλληλιστεί με τον σεισμό: είναι ένα ξαφνικό συμβάν με απρόβλεπτες, κάποτε καταστροφικές, συνέπειες.

Η νέκρωση αρχίζει τριάντα περίπου λεπτά μετά την πλήρη έμφραξη της αρτηρίας και ολοκληρώνεται αρκετές ώρες αργότερα. Ο πάσχων αισθάνεται έντονο «σφίξιμο», «κάψιμο» ή «βάρος» πίσω από το στέρνο και προς τα αριστερά του στήθους, που επιμένει και μπορεί να συνοδεύεται από δύσπνοια, ναυτία ή ζάλη.

Η άμεση αποκατάσταση της ροής του αίματος στην υπεύθυνη στεφανιαία αρτηρία σώζει την καρδιά είτε επιτευχθεί με χορήγηση ειδικών φαρμάκων που διαλύουν τον θρόμβο (θρομβολυτική θεραπεία) είτε με επείγουσα αγγειοπλαστική στην φραγμένη αρτηρία.

Η θρομβολυτική θεραπεία έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε νοσηλευτική μονάδα, ενώ η επείγουσα αγγειοπλαστική χρειάζεται εξειδικευμένο κέντρο σε εικοσιτετράωρη ετοιμότητα.

Το μειονέκτημα της θρομβολυτικής θεραπείας είναι ότι υστερεί στα ποσοστά διάνοιξης της αρτηρίας (70% περίπου σε σύγκριση με 95% στην αγγειοπλαστική), ενώ παράλληλα οδηγεί σε μια γενική πτώση της πηκτικότητας του αίματος και προκαλεί συχνότερα αιμορραγίες, όπως γαστρορραγία ή εγκεφαλική αιμορραγία. 

Αναλυτική παρουσίαση των ενοχλημάτων και των τρόπων αντιμετώπισης, καθώς και πρακτικές συμβουλές μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο «ΚΑΡΔΙΑ: Έμαθες; Σώθηκες!» (Β. Σπανός, Εκδόσεις Διόπτρα, Ιανουάριος 2012).