Πως να αρχίσω;

Βασικός κανόνας είναι η κανονικότητα της δραστηριότητας, η σταδιακή αύξηση της έντασης κατά το πρώτο διάστημα απόκτησης αερόβιας ικανότητας, ενώ θεωρείται σκόπιμη και η διενέργεια μιας δοκιμασίας κοπώσεως πριν από την έναρξη του προγράμματος ασκήσεως, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις με σημαντική πιθανότητα λανθάνουσας ύπαρξης στεφανιαίας νόσου.

Είναι λάθος από την απόλυτη σχέση με τον καναπέ να προσπαθήσουμε να γίνουμε πρωταθλητές. Υπολογείστε ένα δίμηνο σταδιακής αύξησης του χρόνου και της περιοδικότητας της άσκησης, ώστε να φτάσετε στον στόχο της (σχεδόν) καθημερινής αερόβιας άσκησης για (τουλάχιστον) 30 λεπτά της ώρας.

Η ίδια προσέγγιση δυστυχώς ισχύει και κάθε φορά που σταματάμε ένα πρόγραμμα άσκησης. Η αερόβια ικανότητα χάνεται γρήγορα, σε δύο περίπου εβδομάδες μετά την διακοπή της φυσικής δραστηριότητας, οπότε γίνεται αναγκαία η σταδιακή επεναπόκτηση της στα πλαίσια του δίμηνου εισαγωγικού προγράμματος, που προαναφέραμε.